Afvikling af idræt i forhold til COVID-19

VED ANKOMST:

 • Anvend fritstående spritdispenser til dine hænder idet du går ind.
 • Er der ingen spritdispenser, vasker du dine hænder ved toiletterne på højre hånd lige efter indgangen.
 • OBS FODBOLD – fodboldspillere skal anvende indgangen i niveau med banerne (til højre for hovedindgangen, ned af trappen og til venstre).

GENERELT:

 • Kom IKKE til din idræt hvis du oplever ubehag, feber, hoste eller ondt i halsen. Kontakt din læge mhp. at udelukke COVID-19 smitte.
 • Undgå at komme mere end 10 min før start på din idræt.
 • Gå direkte til den hal du skal træne i og afvent at din træner siger du må gå på banen.
 • Medbring din egen drikkedunk.
 • Medbring eget håndklæde eller lign. hvis du har brug for at tørre sved af panden.
 • Alle sportsafdelinger og instruktører i klubben er bevidste om Sundhedsstyrelsens og DIF’s generelle anbefalinger til afvikling af idrætsaktiviteter. Al træning planlægges og afvikles ud fra dette. https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona
 • Ophold i omklædningsrum skal i videste mulig omfang begrænses. Ønsker du at klæde om eller gå i bad skal generelle anbefalinger overholdes.
  • Hold afstand til andre.
  • Host/nys i dit ærme.
  • Undgå fysisk kontakt med andre.
  • Overhold max antal personer i omklædning (indendørs max 14 personer) (udendørs max 7 personer).
  • Max 1 person i hvert baderum ad gangen.

Ungdomsspillere:

 • Kom omklædt hjemmefra.
 • Forældre bedes vente udenfor Borgenes Hus ved afhentning. Dette er naturligvis ikke gældende for børnehold, hvor forældre er aktive sammen med børnene.
 • Ved de yngste gymnastikhold, hjælper instruktørerne de respektive børn med påklædning af udendørstøj samt samle tasker, sko mm efter endt træning.
 • Følg instruktører og trænernes retningslinjer under træningen vedr. brug af redskaber, afstand, rengøring mm.

RENGØRING:

Ved rengøring af redskaber anvendes Drynal Rengøringsmiddel Pro.

Placering: Rengøringsrum for enden af gangen ved indendørs omklædning.

Procedure:

 • fyld 50 ml sæbe i en spand og fyld 10 l vand heri.
 • Anvend en klud (placeret på reolen til højre for døren.).
 • Rengør redskaber.
 • Når du er færdig, tøm spanden i håndvasken. Skyl efter med rent vand.
 • Smid kluden i vaskemaskine.
 • Inger ”Søster” Rasmussen står for at vaske kludene.

AFDELINGER

Badminton:

Opsætning/nedtagning af net:

 • Tirsdag: én træner/instruktør opsætter net og stænger. Samme person nedtager net og stænger. Én person rengør stænger. Ingen børn må hjælpe.
 • Torsdag: Inger ”Søster” Rasmussen opsætter og nedtager net og stænger samt rengør disse.

Rengøring af lånt ketsjer:

 • Èn træner / instruktør rengør alle anvendte lånte ketsjere efter hver træning.
 • Fjerbolde opdeles i to bundter. Én til tirsdagshold og én til torsdagshold.
 • Alle fjerbolde skal samles op efter hver træning. Disse skal ikke rengøres idet de opbevares utilgængelige (aflåst skab) for andre personer i minimum 72 timer før de anvendes igen.

Gymnastik

 • Alle anvendte redskaber skal gøres rene efter brug. Dette skal gøres af trænere/instruktører. Ingen børn må hjælpe.
 • Afkrydsning af deltagere skal laves for hver aktivitet – for at sikre smittesporing i tilfælde af smitteudbrud.

Fodbold

 • Alle spillere har adgang til udendørsomklædning.
 • Adgang til indendørsfaciliteter er kun mulig i de tilfælde hvor ingen anden aktivitet er i gang i de andre haller. Dette er besluttet for at undgå mulig smittespredning.
 • Alle redskaber og bolde skal efter brug rengøres – ud fra tidligere aftale med afdelingen og respektive hold.

Håndbold

 • Alle redskaber inkl. Bolde skal rengøres efter brug.
 • Målstænger skal rengøres med sæbevand efter endt træning.

Spinning:

 • Spinninglokale kan benyttes i det omfang hvor der er under 5 deltagere inkl. Instruktør.
 • Multisal anvendes ved flere end 5 deltagere.
 • Alle cykler skal rengøres efter brug.

Løbeskole:

 • Afholdes udendørs.
 • Hvis toilet/omklædning skal anvendes, skal dette foregå i omklædning til udendørs aktiviteter (gå ned ad trappen til højre for hovedindgangen og gå ind ad dør til venstre.
 • Alle anvendte redskaber skal rengøres efter brug.