Om De 7 Dale IF

De 7 Dale Idrætsforening er det tidligere HIK81 – Hårby Idrætsklub af 1981. Klubben skiftede navn i 2023 til De 7 Dale Idrætsforening.

Klubben favner alle landsbyer i landsbyklyngen De 7 Dale. Klubbens primære målgruppe er børn og voksne i og omkring landsbyerne Nr. Vissing, Veng, Hårby, Søballe, Mesing og Jeksen. Lige nu har vi omkring 400 medlemmer.

Klubben tilbyder p.t. fodbold, håndbold, gymnastik, folkedans, kreativ dans, badminton, zumba og Indoor Cycling. Derudover tilbyder vi forskellige supplerende ad hoc aktiviteter indenfor motion og velvære.

De 7 Dale IF er en frivillig drevet forening, og alle er velkomne til at være med i fællesskabet omkring driften af klubben. Kontakt bestyrelsen, hvis du har lyst til at give en hånd med.

Vision

De 7 Dale IF vil styrke det lokale liv. Derfor vil vi spille en central rolle i at samle landsbyerne omkring sundhed og motion.

Det skal blandt andet ske ved at:

  • Tilbyde et bredt udvalg af idrætsgrene med kompetente og engagerede trænere.
  • Gøre Borgernes Hus til det lokale mødested på tværs af idræt, kultur og andre sociale aktiviteter.
  • Dyrke netværk med andre foreninger og institutioner i området.

Klubbens værdier er:

  • Åbent fællesskab
  • Motion og velvære
  • Udvikling
  • Engagement og involvering
  • Glæde

Værdierne skal komme til udtryk ved, at vi alle er med til at formidle De 7 Dale IF’s tilbud og give andre lyst til at være med. Alle har et medansvar for at få klubben til at fungere. Medlemmer, forældre og frivillige skal holde en løbende dialog om forventninger til hinanden.

I De 7 Dale IF lægger vi vægt på, at idræt skal være sjovt og for alle. Socialt samvær og motion går hånd i hånd. Vi tilbyder en bred vifte af idrætstilbud og arbejder hele tiden på at udvikle faciliteterne, så medlemmerne kan udfolde sig.

Vi arbejder hele tiden på at blive bedre – både i idrætten og på sidelinjen. Derfor gør vi en indsats for at fastholde og tiltrække frivillige hjælpere, og klubben tilbyder relevante kurser. Vi tilpasser De 7 Dale IF’s tilbud til de fremtidige behov blandt borgere i området.

Historie

I midten af 50’erne spillede ungdommen fodbold på markerne efter fyraften – når bare de værste kokasser var fjernet. Det blev starten på Hårby Boldklub, der i 1981 slog sig sammen med Hårby Idrætsforening og blev til Hårby Idrætsklub af 1981.

I 2023 skiftede Hårby Idrætsklub af 1981 navn til De 7 Dale Idrætsforening. Et nyt navn, der skal være med til at understrege idrætsforeningens virke i og for hele området i De 7 Dale og på den måde være med til at styrke fællesskabet og understøtte udviklingen i hele vores skønne område midt i Skanderborg Kommune. De 7 Dale IF vil fortsat være en forening, hvor fællesskab og bevægelse er i fokus i alle tilbud og aktiviteter.