Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Generalforsamling afholdes tirsdag den 26. februar kl. 19 i Borgernes Hus.
Vi byder på kaffe/the og kringle.

I år skal vi have valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer.
Som bestyrelsesmedlem deltager man i fem møder om året, samt har begrænsede opgaver imellem, som man selv er med til at vælge. Det kunne for eksempel være som kontakt til en af afdelingerne eller arbejde med konkrete opgaver som fx det førstehjælpsskab som vi har talt om skal op at hænge.

Hjælp gerne med at finde nogle der vil være med til at sikre, at HIK81 fortsat kan være en idrætsklub med gode tilbud i og omkring Borgernes Hus:-)

Dagsordenen for mødet:

  1. Valgt af dirigent og stemmetæller
  2. Formandens beretning
  3. Beretning fra de enkelte afdelinger
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af 2 suppleanter
  8. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleanter
  9. Eventuelt

Har du forslag til behandling på generalforsamlingen, skal du sende det til Simon (kasserer) på simon@hik81.dk senest tirsdag den 19. februar.

Vi regner med at være færdige omkring kl. 21.

Vi håber at se mange af dem vi ved bakker op om klubben.
Vel mødt!
Mange hilsner fra bestyrelsen

Tilmeld dig herunder senest torsdag den 21. februar – så vi er sikre på vi har kringle nok;-)