Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Generalforsamling afholdes torsdag den 20. februar kl. 19 i Borgernes Hus.
Vi byder på kaffe/the og kringle.

Vi kan altid bruge flere i bestyrelsen, så har du et godt emne, så prik hende/ham på skulderen – eller sig det til os:-)

Som bestyrelsesmedlem deltager man i fem møder om året, samt har begrænsede opgaver imellem, som man selv er med til at vælge.
Det kunne for eksempel være som kontakt til en af afdelingerne eller arbejde med konkrete opgaver som fx det førstehjælpsskab som
vi har talt om skal op at hænge.

Dagsordenen for mødet:

  1. Valgt af dirigent og stemmetæller
  2. Formandens beretning
  3. Beretning fra de enkelte afdelinger
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af 2 suppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Behandling af indkomne forslag (forslag offentliggøres senest 1 uge før mødet nederst på denne side)
  10. Eventuelt

Har du forslag til behandling på generalforsamlingen, skal du sende det til Simon (kasserer) på simon@hik81.dk senest torsdag den 6. februar.

Vi regner med at være færdige omkring kl. 21.

Vi håber at se mange af dem vi ved bakker op om klubben.
Vel mødt!
Mange hilsner fra bestyrelsen

Tilmeld dig her senest torsdag den 13. februar – så vi er sikre på vi har kringle nok;-)